Kişisel Verilerin Korunması

SEDA METALCEPHE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKET Olarak müşterilerimizin , tedarikçilerimizin çalışanlarımızın ve çalışan adaylarımızın kişisel verilerine ilişkin gizliliğin korunması, bilgi güvenliğinin sağlanması ve korunması öncelikli prensiplerimiz arasında yer almaktadır.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” olarak anılacaktır) kapsamında firmamız ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz (öğrenim bilgileriniz, çalışma ve sosyal hayatınıza ilişkin bilgiler, mali durumunuz) ile özel nitelikli kişisel verileriniz (sendika/dernek/vakıf üyeliklerine ilişkin bilgiler, ceza mahkumiyeti, medeni haliniz, cinsel hayat, biyometrik veri ve sağlık durumunuza ilişkin bilgiler) firmamız tarafından Kanun’a uygun şekilde saklanacak, kaydedilecek, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabilecek / devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve Kanun’da sayılan şekillerde işlenebilecektir.

Kişisel Veri Aktarım ve Amaçları

İşlenen kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir.

Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı kurulları gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir. Bu aşamada öngörülebilir böyle bir durumun olmaması sebebiyle bilgi verilememektedir. Bunun gerçekleşmesi durumunda tarafınız ayrıca önceden bilgilendirilecektir.

Ayrıca, sözleşme gereksinimleri, sunulan hizmetin tam, doğru ve zamanında yapılabilmesi, talep ve şikayetlerin karşılanabilmesi, sektör birlikleri ve SEDA METALCEPHE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKET iştirakleri ve hizmet sağlayıcıları (iş ortağı) ile paylaşılmaktadır. 

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimiz dışında herhangi bir gerçek ve tüzel kişi ve kurum ve kuruluşa aktarılmamaktadır

Veri Sahibi Olarak Haklarınız​:

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili olarak veri sorumlusu sıfatıyla SEDA METALCEPHE SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKET’ine başvurarak:

  • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kanunu’n 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini isteme,
  •  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ve
  • Kişisel verilerinizin Kanun’a aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahip olduğunuzu bilgilerinize sunarız.

Kişisel Verilerinizin işlenmesi ile ilgili talep ve şikayetlerinizi kvkk@sedametal.com.tr veya
0 216 364 45 76 numaralı telefonundan veya YUNUS EMRE MAH. İSKENDERPAŞA CAD. NO: 2 -6 İÇ KAPI NO:1SANCAKTEPE/ İSTANBUL adresinden bildirebilirsiniz.

İLETİŞİM

ADRES
Yunus emre mah iskenderpaşa cd no:2/6 yenidoğan sancaktepe istanbul
 Ara